Nieuwe tarieven huisartsen-spoedpost

Zorg door de huisartsen en triagisten op de huisartsen-spoedpost valt binnen de basisverzekering. Als u verzekerd bent,wordt deze zorg dus vergoed door uw zorgverzekeraar. De kosten gaan ook niet van uw eigen risico af. De zorg is echter niet gratis en per januari gelden daarvoor nieuwe tarieven. Let op: bijkomende kosten, bijvoorbeeld als u medicijnen krijgt voorgeschreven, gaan wél af van uw eigen risico.